Finsko 2006

Deník

1.DEN | 2.DEN | 3.DEN | 4.DEN | 5.DEN | 6.DEN | 7.DEN | 8.DEN | 9.DEN | 10.DEN | 11.DEN | 12.DEN | 13.DEN | 14.DEN | 15.DEN | 16.DEN | 17.DEN

2.den - sobota 1.7.2006

Noční pouť Polskem končí předjetím dlouhatánské kolony kamionu s ojetinami a příjezdem na litevsko-polskou hranici kolem sedmé hodiny ranní. Odbavení probíhá bez sebemenších problémů, měníme nějaké Lity abychom měli na vstupné a nějaké maličkosti na Trakai a pokračujeme v cestě směr Vilnius. Hlavní tah chvílemi připomíná naši nejposlednější polňačku, ale přesto po deváté hodině přijíždíme na Trakai.

vodní hrad TRAKAI
Hrad Trakai, litevsky Traku pilis, se nachází ve stejnojmenném městečku asi 28 km západně od litevského hlavního města Vilniusu. Historie hradu začíná ve 13. století, kdy se křižáci řádu německých rytířů a livonského řádu snažili ovládnout území dnešní Litevské republiky. Litevský kníže Gediminas si v roce 1321 zvolil tuto bažinatou oblast ke stavbě hradu, kam přenesl své sídlo z Kernave. Tento hrad stával asi 3 km jihovýchodně od nynějšího města, v místě, zvaném dnes Senieji Trakai (Staré Trakai). Nedlouho nato (1323) Gediminas založil další hrad a nové hlavní město Vilnius. Na Trakai se vrátil až Gediminův syn Kestutis. V roce 1337 se poprvé připomínají Naujieji Trakai (Nové Trakai) v dnešní poloze na poloostrově mezi jezery. Křižáci tehdy hrad nedobyli, vypálili tedy město a odtáhli. Na ochranu před dalšími útoky byl systém opevnění přebudován a sestával ze dvou nových hradů. První, Pusiašalio pilis (Poloostrovní hrad), z něhož se dochovaly pouze zbytky hradeb, nechal vybudovat kníže Kestutis na poloostrově jako předsunutou pevnost sloužící k obraně a druhý vnitřní hrad Šalos pilis (Ostrovní hrad) přímo na ostrově v jezeře Galve. Ostrovní hrad nechal začátkem 15. století velkokníže Vytautas přebudovat na obytnou rezidenci litevských panovníků. V 16. století začal hrad Trakai ztrácet na významu a do popředí se dostal Vilnius, v té době jedno z velkých evropských měst. V 18. století byl hrad přeměněn ve vězení a nakonec byl pobořen a zachovaly se pouze zbytky věží a hradeb. Od počátku 20. století začala být na základě archeologických výzkumů a historických dokladů připravována kompletní rekonstrukce hradu do podoby z 15. století. Za polské vlády v letech 1929 až 1939 se podařilo obnovit část hradu, dostavba pokračovala i po druhé světové válce za vlády sovětské (s přerušením v roce 1961, které zavinila kampaň proti „glorifikaci feudální minulosti“). Rekonstrukce byla dovršena počátkem 90. let. Za vstupní branou se rozkládá zámecký dvůr, vlevo bývaly kasematy se zbrojnicí a sklady, později i vězení. Po padacím mostě se přejde na nádvoří, odkud se po dřevěných schodech dostaneme do jednotlivých místností. V hradě je zřízeno muzeum historie a současnosti Trakai ukazující život šlechty a místních nevolníků.

vodní hrad Trakai vodní hrad Trakai vodní hrad Trakai vodní hrad Trakai vodní hrad Trakai

.: VŠECHNY FOTKY Z LOKALITY TRAKAI :.

Vyrážíme na prohlídky vodního hradu (vstupné 10 Litů, studentské 5) i městečka. Osmihodinová přestávka je dost dlouhá, takže půjčujeme šlapadlo a jedeme se projet po jezeře kolem hradu. Poslední hodinu trávíme poleháváním na pláži nedaleko autobusu. Kolem půl páte nás již čeká první večeře z polní kuchyně, jak bývá u Kudrny tradicí, rajská omáčka a knedlík. Po půl šesté posouváme hodinky o hodinu dopředu a odjíždíme na druhý noční přejezd, tentokrát přes pobaltské republiky. Po deváté projíždíme, opět bez větších problémů, litevsko-lotyšskou hranici a trmácíme se po cestách necestách dále na sever.

.: PŘEDCHÁZEJÍCÍ DEN - PÁTEK 30.6.2006 :. | .: NÁSLEDUJÍCÍ DEN - NEDĚLE 2.7.2006 :.

© 2006 hynna

Úvod | Deník | Fotoarchiv | Odkazy | Guestbook